Politika odpovedi terminov

Termini se lahko odpovejo preko e-pošte info@ambulanta-zdravje.si ali GSM številke 030 704 429.

Termin pregleda ali posega se lahko odpove kadarkoli iz objektivnih razlogov, ki so:

  • nepričakovana hospitalizacija stranke ali ožjega družinskega člana,
  • nenadna bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana,
  • smrt ožjega družinskega člana.

Plačana rezervacija oziroma izdana avtorizacija strankine zavarovalnice se v tem primeru na podlagi dokazila, ki nam ga dostavi stranka, upošteva za naslednji dogovorjeni termin.

 

Brez navajanja razlogov, se lahko odpove:

  • termin pregleda najkasneje 24 ur pred predvidenim pregledom;
  • termin posega najkasneje 5 dni pred predvidenim posegom.

Plačana rezervacija oziroma izdana avtorizacija strankine zavarovalnice se v tem primeru upošteva za naslednji dogovorjeni termin.

V primeru odpovedi termina pregleda oz. posega v roku manj kot 24 ur pred pregledom in posega v roku manj kot 5 dni pred posegomin ki ni bila izvedena iz objektivnih razlogov, se:

  • plačani znesek za rezervacijo termina pregleda avtorizacija za pregled porabi za poplačilo stroškov izvajalca, ki so nastali zaradi nepravočasne odpovedi. V takih primerih se znesek plačane rezervacije stranki ne vrača in ne upošteva za morebitne druge dogovorjene storitve. Na tak način odpovedana storitev se stranki z izdano avtorizacijo zavarovalnice šteje kot realizirana v višini 100 % vrednosti storitve;
  • plačani znesek za rezervacijo termina posega avtorizacija za poseg porabi za poplačilo stroškov izvajalca, ki so nastali zaradi nepravočasne odpovedi. V takih primerih se znesek plačane rezervacije stranki ne vrača in ne upošteva za morebitne druge dogovorjene storitve. Na tak način odpovedana storitev se stranki z izdano avtorizacijo zavarovalnice šteje kot realizirana v višini 20 % vrednosti storitve.

V primeru odpovedi storitve z naše strani stranki uredimo nadomestni termin v roku 14 dni.