Osebje

Olivera Pečanac
dr.med., specialistka radiologije