Osebje

Študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključil leta 1995.  Leta 1996 je pričel opravljati specializacijo iz področja ortopedije, katero je zaključil leta 2001. Po končani specializaciji je opravil dodatna izobraževanja v specialnih bolnišnicah v Nemčiji, Italiji, Franciji, na Nizozemskem in v Avstriji. Leta 2009 je magistriral iz področja medicinskih znanosti.

Zaposlen je v ortopedski bolnišnici Valdoltra v Ankaranu in v zasebni ortopedski ambulanti Bisturmed v Kopru. Ukvarja se z artroskopskim in mimimalno invazivnim operativnim zdravljenjem poškodb in bolezni ramenskega, kolenskega sklepa ter gležnja, pri katerih uporablja tudi računalniško tehnologijo (navigacijo). Na ramenskem sklepu se najpogosteje ukvarja z artroskopsko stabilizacijo sklepa in rekonstrukcijo rotatorne manšete, na kolenskem sklepu z rekonstrukcijami poškodovanih vezi, s stabilizacijo pogačice in z osteotomijami. Na gležnju pa poleg artroskopij, opravlja artroskopske stabilizacije sklepa in tendinoskopije. Organiziral je številne artroskopske simpozije in delavnice in je vabljen predavatelj na simpozijih v Sloveniji in v tujini. Je recenzent revije ESSKAin član ESSKA komiteja za osteotomije. V prostem času rad kolesari in teče ter je velik ljubitelj narave.